Dla rodziców

Na tej stronie odnajdziecie informacje przydatne dla rodziców

Rada Rodziców Przedszkola Misia Uszatka w Korfantowie

na rok szkolny 2021/2022

 

 • przewodniczący - Magdalena Marcinkiewicz - Juzwa
 • zastępca - Katarzyna Duś- Walczak
 • skarbnik - Kamila Walczak
 • sekretarz - Joanna Kałuża
 • członkowie: Joanna Błaszczuk, Kornelia Piechnik, Karolina Warzkiewicz

Regulamin Rady Rodziców Przedszkola

KONTO BANKOWE RADY RODZICÓW: 45 1020 3668 0000 5202 0439 4326
OPŁATY ZA PRZEDSZKOLE I OBIADY SZKOLNE PDF Drukuj Email
piątek, 16 października 2020 08:12

 • Rodzice dzieci uczęszczających do Przedszkola im. Misia Uszatka w Korfantowie, opłaty za świadczone usługi edukacyjno-wychowawcze, opiekuńcze i żywieniowe wnoszą do 15 dnia każdego miesiąca za poprzedni miesiąc na konto bankowe lub do kasy Urzędu Miejskiego w Korfantowie.
 • Rodzice uczniów Szkoły Podstawowej im. Wojska Polskiego w Korfantowie korzystających z posiłków wnoszą opłaty do 10 dnia każdego następnego miesiąca za poprzedni miesiąc na konto bankowe lub do kasy Urzędu Miejskiego w Korfantowie.
DANE KONTA BANKOWEGO
 • Numer: 32 8905 1010 2002 0000 0101 0117 (BS Prudnik O/Korfantów)
 • właściciel konta - ZSP w Korfantowie
 
WYBORY DO RADY RODZICÓW PRZEDSZKOLA W KORFANTOWIE PDF Drukuj Email
poniedziałek, 21 września 2020 00:00

14 września 2020 r. podczas zebrań z rodzicami wychowanków przedszkola odbyły się wybory do oddziałowych rad rodziców oraz wytypowano przedstawicieli do rady rodziców przedszkola. Tydzień później, 21 września, miało miejsce pierwsze posiedzenie Rady Rodziców Przedszkola im. Misia Uszatka w Korfantowie, podczas którego ukonstytuował się skład rady. Podjęto również uchwały w sprawie regulaminu rady oraz programu wychowawczego przedszkola.

Więcej…
 
ZAPRASZAMY NA SPOTKANIE Z WYCHOWAWCAMI GRUP PRZEDSZKOLNYCH PDF Drukuj Email
wtorek, 15 września 2020 11:59

 
WYBORY RADY RODZICÓW PRZEDSZKOLA MISIA USZATKA PDF Drukuj Email
czwartek, 06 września 2018 00:00

6 września 2018 r. doszło do wyboru Rady Rodziców Przedszkola im. Misia Uszatka w Korfantowie.

Więcej…
 
WYBORY RADY RODZICÓW PRZEDSZKOLA W KORFANTOWIE PDF Drukuj Email
piątek, 08 września 2017 07:38

7 września 2017 r. odbyło się inauguracyjne spotkanie z rodzicami wychowanków korfantowskiego przedszkola. Podczas zebrania omówiono kwestie dydaktyczno-wychowawcze, opiekuńcze i organizacyjne oraz przeprowadzono wybory Rady Rodziców Przedszkola Misia Uszatka w Korfantowie na rok szkolny 2017/2018. W skład rady weszły następujące osoby:

 • przewodniczący - Marcin Mamak,
 • zastępca - Agnieszka Pałamarz,
 • skarbnik - Jadwiga Misiura,
 • sekretarz - Katarzyna Juśkiewicz,
 • członkowie: Edyta Mencnarowska, Krzysztof Ryś.

Rada podjęto dwie uchwały: w sprawie regulaminu rady oraz składki rodzicielskiej, której wysokość ustalono na 20 zł - miesięcznie.

 
WYBORY DO RADY RODZICÓW PRZEDSZKOLA W KORFANTOWIE PDF Drukuj Email
piątek, 09 września 2016 06:58

7 września 2016 r. odbyło się inauguracyjne spotkanie z rodzicami wychowanków Przedszkola Misia Uszatka w Korfantowie. Podczas zebrania omówiono główne kierunki działalności placówki w roku szkolnym 2016/2017. Wybrano również rady grupowe oraz radę rodziców przedszkola.

Więcej…
 
OKRESOWE SPOTKANIE Z RADĄ RODZICÓW PRZEDSZKOLA PDF Drukuj Email
poniedziałek, 02 maja 2016 09:26

20 kwietnia 2016 r. odbyło się kolejne spotkanie z Radą Rodziców Przedszkola Misia Uszatka w Korfantowie. Tym razem w rozszerzonej formule - z udziałem rad grupowych. Podczas spotkania omówiono stan przygotowań do V Festynu Rodzinnego. Dokonano analizy głównych wydarzeń z życia wspólnoty przedszkolnej w okresie maja i czerwca br. Dyrektor przedstawił również wyniki rekrutacji oraz wstępną koncepcje funkcjonowania przedszkola w roku szkolnym 2016/2017.

 
SPOTKANIE Z GRUPĄ RODZICÓW NAJSTARSZYCH PRZEDSZKOLAKÓW PDF Drukuj Email
środa, 03 lutego 2016 10:32

26 stycznia 2016 r. odbyło się spotkanie dyrektora zespołu z grupą rodziców najstarszych przedszkolaków. Wiodącym tematem były kwestie związane z koniecznością podjęcia decyzji dotyczącej przyszłości edukacyjnej dzieci. Prezentacja ilustrująca tematykę spotkania nosiła tytuł: BEZPIECZNE PRZEJŚCIE. Dylematy związane z przejściem dziecka do szkoły. Rodzice zostali zapoznani z uwarunkowaniami prawnymi i organizacyjnymi naboru do przedszkola i szkoły w roku szkolnym 2015/2016.

Na zebraniu gościł również przedstawiciel Banku PKO BP w Niemodlinie, który współpracuje z placówką z Korfantowa w zakresie krzewienia idei oszczędzania i gospodarności w ramach Szkolnej Kasy Oszczędności.

 
OKRESOWE SPOTKANIA Z RADAMI RODZICÓW PDF Drukuj Email
piątek, 15 stycznia 2016 12:08

Serdecznie zapraszamy członków rad rodziców - przedszkola i szkoły na okresowe spotkania z dyrekcją zespołu.

 • 19 stycznia 2016 r. (wtorek) o godz. 16:00 odbędzie spotkanie z Radą Rodziców Przedszkola im. Misia Uszatka w Korfantowie
 • 20 stycznia 2016 r. (środa) o godz. 16:00odbędzie się spotkanie z Radą Rodziców Szkoły Podstawowej im. Wojska Polskiego w Korfantowie

 

 

 
OKRESOWE SPOTKANIE Z RODZICAMI WYCHOWANKÓW PRZEDSZKOLA PDF Drukuj Email
piątek, 15 stycznia 2016 12:02

26 stycznia 2016 r. (wtorek) odbędzie się okresowe spotkanie rodziców wychowanków przedszkola z Dyrektorem Zespołu szkolno-Przedszkolnego w Korfantowie. Spotkanie rozpocznie się o godz. 16:30 w świetlicy szkolnej. Zebranie jest skierowane przede wszystkim do rodziców dzieci starszych z grup: ŻABEK (wych. Pani Karolina Wawrzkiewicz), WIEWIÓREK (wych. Pani Anna Mariowska) i SMERFÓW (wych. Pani Iwona Filipek). Po zebraniu możliwe będą konsultacje rodziców z wychowawcami grup. Tematyka spotkania dotyczyć będzie spraw bieżących korfantowskiej placówki oraz kwestii prawno-organizacyjnych związanych z przejściem przedszkolaków do szkoły w roku szkolnym 2016/2017.

Serdecznie zapraszamy!

 

 
SPOTKANIE Z RADĄ RODZICÓW PRZEDSZKOLA MISIA USZATKA W KORFANTOWIE PDF Drukuj Email
piątek, 11 września 2015 09:27

 

14 września 2015 r. odbyło się pierwsze w bieżącym roku szkolnym posiedzenie członków Rady Rodziców Przedszkola im. Misia Uszatka w Korfantowie. Podczas zebranie doszło do ukonstytuowania się składu rady oraz nakreślono główne kierunki działania oraz współpracy z dyrekcją i radą pedagogiczną ZSP w Korfantowie.

W roku szkolnym 2015/2016 Rada Rodziców Przedszkola im. Misia Uszatka w Korfantowie będzie funkcjonowała w następującym składzie:

 • Ewa Kubiak - przewodnicząca,
 • Klaudia Szczygielska - zastępca przewodniczącej,
 • Jadwiga Misiura - skarbnik,
 • Agnieszka Górzańska - sekretarz,
 • Elżbieta Niewiadomska, Justyna Pejas - członkinie.
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 następna > ostatnia >>

Strona 1 z 2

Newsflash

Zespół Szkolno-Przedszkolny  w Korfantowie, ul. 3. Maja 12, 48-317 Korfantów, tel. 077 4343847, tel./fax 077 4343848