NOWY ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY PDF Drukuj Email
poniedziałek, 10 lutego 2014 00:00

 

 

10 lutego 2014 r. w siedzibie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Korfantowie odbyło się uroczyste otwarcie nowego oddziału przedszkolnego. Oddział powstał dzięki realizowanemu projektowi pn.: „Mały człowiek - wielkie możliwości”. zadanie realizowane jest przez Gminę Korfantów, Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej w Opolu oraz Zespół Szkolno-Przedszkolny w  Korfantowie. Środki na funkcjonowanie projektu zostały pozyskane z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.  Priorytet IX, Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.1. zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej.

W ramach projektu przedszkolaki z Korfantowa zostały objęte dodatkowymi zajęciami, co ważne - bezpłatnymi, z języka angielskiego, rytmiki i logopedii. Nowy oddział zaczął funkcjonować od 3 lutego 2014 r. Do chwili obecnej w korfantowskim przedszkolu działały cztery oddziały (99 wychowanków). W oddziale piątym opiekę znalazło 20 dzieci. Nowy oddział przedszkolny będzie czynny 10 godzin dziennie. Dzięki inwestycji Gminy Korfantów oraz środkom unijnym, oferta edukacyjna Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Korfantowie została rozszerzona i uatrakcyjniona.

Wśród gości Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Korfantowie znaleźli się m.in: Pani Janina Okrągły – Posłanka na Sejm RP, Pan Rajmund Miller - Poseł na Sejm RP, Pan Ryszard Wilczyński - Wojewoda Opolski, Pan Bogusław Wierdak – Przewodniczący Sejmiku Województwa Opolskiego, Pani Halina Bilik – Opolski Kurator Oświaty, Pan Zdzisław Martyna – Burmistrz Korfantowa, Pan Ryszard Duś – Przewodniczący Rady Miejskiej w Korfantowie, Pan Zdzisław Bochenek - Prezes Zakładu Sprzętu Ortopedycznego i Rehabilitacyjnego „Korfantów”, Pan Janusz Wójcik – Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Korfantowie, radni Rady Miejskiej w Korfantowie: Pani Krystyna Trzcińska, Pan Ryszard Huzar, Pan Mariusz Żabiński, Pan Wojciech Pater, Pani Teresa Mizera, Pani Sylwia Bednarczyk, Pan Henryk Kierpal, Pan Jan Dawidowicz, Pani Katarzyna Stankala, Pan Henryk Iżykowski i Pani Urszula Budynek.

 

 

 

Newsflash

Zespół Szkolno-Przedszkolny  w Korfantowie, ul. 3. Maja 12, 48-317 Korfantów, tel. 077 4343847, tel./fax 077 4343848