PDF Drukuj Email
wtorek, 26 czerwca 2012 19:35

I PODWIECZOREK MISTRZÓW

Sukces przychodzi jedynie do tych, którzy działają,

podczas gdy pozostali oczekują jego nadejścia.

 

Mateusz Dąbrowski

26 czerwca 2012 r. Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Korfantowie zaprosił dzieci i młodzież, Rodziców oraz Nauczycieli na Podwieczorek Mistrzów – uroczystość podsumowującą całoroczną pracę uczniów Szkoły Podstawowej im. Wojska Polskiego w Korfantowie, którzy w roku szkolnym 2011/2012 uzyskali tytuł finalisty lub laureata konkursów przedmiotowych, tematycznych, zawodów sportowych lub festiwali na szczeblu gminnym, powiatowym lub wojewódzkim. Podczas uroczystości Burmistrza Korfantowa reprezentowała Pani Jolanta Grzegorzewicz - Naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych UM w Korfantowie.

 

 

 

Wśród wyróżnionych uczniów znaleźli się: Klaudiusz Krąpiec, Aleksandra Maćków, Tomasz Misztal, Antoni Misztal, Anna Otremba, Agnieszka Mariowska, Aleksandra Świerczewska, Rafał Spyra, Radosław Kowalski, Tomasz Zamojski, Grzegorz Buczkowski, Katarzyna Malinowska, Miłosz Sarga, Marek Kłonowski, Julia Hetmańska, Izabela Maćków, Nikola Gałuszka, Paulina Taratuta, Wiktoria Paszkowska, Monika Karawan, Robert Budynek, Dominik Ludwig, Julia Karwat, Julia Adamowicz, Adrianna Wąsowicz, Mateusz Kawala, Natalia Kotynia, Oliwia Jasińska, Michał Bidziński, Aleksandra Szczygielska, Mateusz Wołowiec, Michał Szczepaniak, Jarosław Bęben, Adam Szelwach, Damian Bergiel i Dawid Bieda. Uczestnicy podwieczorku otrzymali pamiątkowe dyplomu wraz z upominkami. Listy gratulacyjne skierowano również na ręce Rodziców uczniów.

Dyrektor zespołu podkreślił szczególną rolę Nauczycieli w procesie kształtowania uzdolnień młodego człowieka. W grupie wyróżnionych pedagogów znaleźli się: Anna Szejdewik, Angelika Żabińska, Piotr Krzywicki, Agnieszka Andrejszyn, Patrycja Magiera, Grzegorz Żabiński, Joanna Fudali, Ewa Walczak, Stefan Osiewacz, Jadwiga Fudalej, Katarzyna Juruś, Wiesław Król, Krystyna Krzywicka i Aleksandra Mirecka.

Zważywszy na sukcesy odnoszone przez podopiecznych korfantowskiej podstawówki, rozpoczęto starania o nadanie szkole tytułu SZKOŁY ODKRYWCÓW TALENTÓW, którą przyznaje Dyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie po analizie efektów pracy z uczniem zdolnym.

 

 

Newsflash

Zespół Szkolno-Przedszkolny  w Korfantowie, ul. 3. Maja 12, 48-317 Korfantów, tel. 077 4343847, tel./fax 077 4343848