PDF Drukuj Email
czwartek, 05 lipca 2012 15:30

SZKOŁA ODKRYWCÓW TALENTÓW

 

Decyzją Dyrektora Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie, Szkole Podstawowej im. Wojska Polskiego w Korfantowie nadano zacny tytuł SZKOŁY ODKRYWCÓW TALENTÓW. Tytuł ten przyznaje się placówce, która podejmuje systemowe działania na rzecz ucznia zdolnego. Jest to wyróżnienie dla szkół, które w istotny sposób przyczyniają się do odkrywania, wspierania zainteresowań i uzdolnień uczniów, a także poprzez systematyczną pracę z dziećmi uzdolnionymi mogą poszczycić się szczególnymi osiągnięciami. Taką właśnie szkołą jest korfantowska podstawówka. Dla środowiska zespołu szkolno-przedszkolnego jest to swoiste podziękowanie za całoroczną, efektywną pracę z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

 

Newsflash

Zespół Szkolno-Przedszkolny  w Korfantowie, ul. 3. Maja 12, 48-317 Korfantów, tel. 077 4343847, tel./fax 077 4343848