Pracownicy
Maria Benedykta Giele - Ostatnie pożegnanie PDF Drukuj Email
czwartek, 21 marca 2024 08:34

 
Jan Szenderewicz - Ostatnie pożegnanie PDF Drukuj Email
poniedziałek, 12 lutego 2024 10:35

 
Pożegnanie Pani Józefy Swaciak PDF Drukuj Email
czwartek, 17 lutego 2022 09:47

 
ZAKLADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH WNIOSEK PDF Drukuj Email
piątek, 29 maja 2020 09:42

Poniżej zamieszczamy wniosek do Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych ZSP w Korfantowie. Dotyczy pracowników zespołu. Wypełniony wniosek należy przesłać pocztą elektroniczną na adres Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , lub tradycyjnie: ZSP w Korfantowie, ul. 3 Maja 12, 48-317 Korfantów

 


Wniosek o przyznanie świadczenia socjalnego.doc - pobierz

 
OSTATNIE POŻEGNANIE - Pani Zofia Jędrzejewska PDF Drukuj Email
piątek, 06 marca 2020 07:19

 
POŻEGNANIE PANA FRANCISZKA SZELWACHA PDF Drukuj Email
wtorek, 08 maja 2018 10:21

 
NAGRODY DYREKTORA ZSP W KORFANTOWIE - 2017 PDF Drukuj Email
poniedziałek, 16 października 2017 09:34

 

12 i 13 października 2017 r., podczas obchodów Dnia Edukacji Narodowej, Dyrektor Zespołu szkolno-Przedszkolnego w Korfantowie wręczył grupie pracowników placówki doroczne nagrody.

Więcej…
 
NAGRODY DYREKTORA ZSP W KORFANTOWIE Z OKAZJI DNIA EDUKACJI NARODOWEJ PDF Drukuj Email
środa, 14 października 2015 11:46

14 października 2015 r. podczas uroczystych akademii Dyrektor ZSP w Korfantowie - Marek Misztal, wręczył grupie pracowników nagrody z okazji Święta Edukacji Narodowej. Wśród nagrodzonych znaleźli się Państwo: Joanna Fudali, Jadwiga Fudalej, Jolanta Paszkowska, Grzegorz Żabiński, Piotr Krzywicki, Beata Swaciak-Sroka, Irena Bentkowska, Krystyna Kowalska, Małgorzata Maćków, Zofia Buchta, Alina Wencel i Stanisława Gudzikowska. Wszystkim wyróżnionym nauczycielom oraz pracownikom zespołu z Korfantowa składamy serdeczne gratulacje wraz z życzeniami sukcesów zawodowych.

 
NAGRODY BURMISTRZA KORFANTOWA Z OKAZJI DNIA EDUKACJI NARODOWEJ PDF Drukuj Email
środa, 14 października 2015 11:39

13 października 2015 r., w Urzędzie Miejskim w Korfantowie odbyło się spotkanie Burmistrza Korfantowa - Panem Januszem Wójcikiem z pracownikami placówek oświatowych z terenu gminy, z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Uroczystość stała się okazją do złożenia zebranym życzeń oraz wręczenia Nagród Burmistrza. Wśród wyróżnionych znalazł się Dyrektor ZSP w Korfantowie - Pan Marek Misztal.

 
NAGRODA OPOLSKIEGO KURATORA OŚWIATY DLA PANI KRYSTYNY KRZYWICKIEJ PDF Drukuj Email
środa, 14 października 2015 11:27

W przeddzień Dnia Edukacji Narodowej, 13 października 2015 r. w Opolu, miała miejsce wojewódzka gala, podczas której Pani Krystyna Krzywicka – nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej i plastyki Szkoły Podstawowej im. Wojska Polskiego w Korfantowie odebrała Nagrodę Opolskiego Kuratora Oświaty. W gali, jako goście uczestniczyli również: Wojewoda oraz Wicewojewoda Opolski, Opolski Kurator Oświaty oraz Wicekurator, przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego WO, Miasta Opola, parlamentarzyści naszego województwa, przedstawiciele instytucji i środowisk oświatowych, kościelnych, związków zawodowych, dyrektorzy szkół i placówek oraz wyróżnieni nauczyciele, w tym również Pani Krystyna.

 

 
Pożegnanie Pana Stanisława Jurusia PDF Drukuj Email
wtorek, 08 września 2015 09:52

 
JUBILEUSZE PRACY ZAWODOWEJ PDF Drukuj Email
poniedziałek, 07 września 2015 15:53

1 września 2015 r. podczas inauguracji roku szkolnego 2015/2016 W Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Korfantowie, społeczność przedszkolna pożegnała Panią Alicję Sosulską, która zakończyła aktywność zawodową. Pani Alicja pracowała w korfantowskim przedszkolu jako pomoc nauczyciela.

Więcej…
 
SIERPNIOWE NARADY Z DYREKTORAMI SZKÓŁ PDF Drukuj Email
poniedziałek, 07 września 2015 14:50

26 sierpnia 2015 r. Dyrektor ZSP w Korfantowie – Marek Misztal uczestniczył w naradzie Opolskiego Kuratora Oświaty – Pani Haliny Bilik z dyrektorami szkół i placówek oświatowych oraz przedstawicielami jednostek samorządu terytorialnego województwa opolskiego. Podczas narady przedstawiono między innymi: kierunki realizacji polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2015/2016 oraz założenia planu nadzoru pedagogicznego Opolskiego Kuratora Oświaty. Dwa dni później, tj. 28 sierpnia odbyło się spotkanie Burmistrza Korfantowa – Pana Janusza Wójcika z dyrektorami placówek oświatowych z terenu gminy.

Więcej…
 
POŻEGNANIE PANI KRYSTYNY SZENDEREWICZ PDF Drukuj Email
środa, 17 czerwca 2015 00:00

 

 
OSTATNIE POŻEGNANIE PDF Drukuj Email
środa, 08 kwietnia 2015 09:07

 
OSTATNIE POŻEGNANIE PDF Drukuj Email
wtorek, 07 października 2014 08:37

 

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 6 października 2014 roku,
w wieku 46 lat, zmarła nasza droga koleżanka, nauczycielka biblioteki,
Kamila Sołtys.

Łączymy się w bólu z rodziną, bliskimi i przyjaciółmi Kamili.

Pozostaniesz na zawsze w naszych sercach.

Dyrekcja, Rada Pedagogiczna, Pracownicy
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Korfantowie

 

 

 

 

Na odejście Kamili
Pamięci Kamili Sołtys

Długo z nią walczyłaś,
zanim wyrosły Ci
skrzydła u ramion.
Teraz,
jak kartki w książce
z bajkami dla dzieci,
przewracasz obłoki
u boku Pana.
Dzieci,
z Twojej szkolnej biblioteki,
ze złożonymi nabożnie
rękami,
patrzą w niebo,
szukają Ciebie
pamiętając Twoje słowa
jak smak urodzinowego
tortu Kubusia Puchatka.

Edmund Borzemski
W dniu pogrzebu 8.10.2014 r.

 

Więcej…
 
JUBILEUSZE PRACY ZAWODOWEJ PDF Drukuj Email
poniedziałek, 01 września 2014 00:00

Dnia 1 września 2014 r., podczas uroczystości inauguracji roku szkolnego 2014/2015, Dyrektor ZSP w Korfanowie wręczył listy gratulacyjne pracownikom obchodzącym jubileusze zawodowe.

 

Pan Marek Strombek – 20 lat pracy zawodowej,

Pani Anna Mariowska – 25 lat pracy zawodowej,

Pani Iwona Filipek – 25 lat pracy zawodowej,

Pani Teresa Kowalska-Sarga – 25 lat pracy zawodowej,

Pan Jan Osiecki – 30 lat pracy zawodowej,

Pan Piotr Krzywicki – 30 lat pracy zawodowej,

Pani Irena Bentkowska – 30 lat pracy zawodowej,

Pani Alicja Sosulska – 35 lat pracy zawodowej,

Pani Maria Balik – 35 lat pracy zawodowej.

 
AWANS ZAWODOWY PANA GRZEGORZA ŻABIŃSKIEGO PDF Drukuj Email
wtorek, 26 sierpnia 2014 00:00

26 sierpnia 2014 r., w Urzędzie Miejskim w Korfantowie odbyło się spotkanie Burmistrza Korfantowa z dyrektorami placówek oświatowych oraz nauczycielami, którzy uzyskali kolejny szczebel awansu zawodowego.  W tej grupie znalazł się również pracownik Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Korfantowie, nauczyciel wychowania fizycznego – Grzegorz Żabiński, który uzyskał stopień nauczyciela mianowanego.
Wszystkim nauczycielom mianowanym, w tym Panu Grzegorzowi, życzymy wielu dalszych sukcesów zawodowych oraz pomyślności w życiu osobistym.

 
AWANS ZAWODWY PANI MONIKI RYŚ PDF Drukuj Email
piątek, 20 grudnia 2013 14:46

narada19.12.2013 004.jpeg

Pani Monice Ryś – nauczycielce religii oraz logopedzie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Korfantowie, został nadany stopień nauczyciela mianowanego. Wcześniej, Pani Monika odbyła wymagany przepisami prawa oświatowego staż oraz z powodzeniem zdała egzamin zawodowy. W związku z tym, 20 grudnia 2013 r., podczas narady dyrektorów placówek oświatowych Gminy Korfantów, złożyła na ręce Burmistrza Korfantowa ślubowanie, potwierdzając je podpisem, według następującej roty: „Ślubuję rzetelnie pełnić mą powinność nauczyciela wychowawcy i opiekuna młodzieży, dążyć do pełni rozwoju osobowości ucznia i własnej, kształcić i wychowywać młode pokolenie w duchu umiłowania Ojczyzny, tradycji narodowych, poszanowania Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej”. Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów zawodowych.

 
MEDALE DLA PRACOWNIKÓW ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W KORFANTOWIE PDF Drukuj Email
wtorek, 15 października 2013 07:38

Z dumą informujemy, że 10 pracowników Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Korfantowie, zostało odznaczonych przez Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego Medalami za Długoletnią Służbę. Medal został ustanowiony w 1938 r. i jest nadawany za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej w służbie Państwa.

Medalami złotymi uhonorowane zostały: Maria Balik i Krystyna Kowalska. Medale srebrne otrzymały: Bożena Sosulska, Krystyna Krzywicka, Anna Mariowska, Bernardyna Duś, Józefa Saciuk, Jadwiga Fudalej, Irena Bentkowska i Jolanta Paszkowska.

Na zaproszenie Wojewody Opolskiego - Ryszarda Wilczyńskiego oraz Opolskiego Kuratora Oświaty - Haliny Bilik, panie gościły na obchodach wojewódzkich Dnia Nauczyciela w Filharmonii Opolskiej im. Józefa Elsnera.

 

Więcej…
 
JUBILEUSZ PRACY ZAWODOWEJ PDF Drukuj Email
poniedziałek, 02 września 2013 00:00

2 września 2013 r., podczas uroczystości inauguracji roku szkolnego, świętowano jubuleusze pracy zawodowej pracowaników Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Korfantowie, pań: Joanny Fudali, Zofii Buchty oraz Józefy Saciuk.

Pani Joanna Fudali - wicedyrektor zespołu obchodziła jubileusz 25 lat pracy zawodowej. Pani Zofia Buchta - pracowanica obsługi zespołu - 35 lat, natomist pani Józefa Saciuk - woźna oddziałowa Przedszkola im. Misia Uszatka w Korfantowie - 30 lat. Z tej okazji, Dyrektor zespołu złożył Paniom życzenia zdrowia, pomyślności oraz dalszych sukcesów w życiu osobistym i zawodowym.

 
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA MEDALU KEN PANI KAMILI SOŁTYS PDF Drukuj Email
wtorek, 06 listopada 2012 10:31

6 listopada 2012 r. Pani Kamila Sołtys – nauczyciel bibliotekarz Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Korfantowie została odznaczona Medalem Komisji Edukacji Narodowej przez Opolskiego Kuratora Oświaty – Panią Halinę Bilik. Uroczystość odbyła się w budynku korfantowskiego zespołu. Medal Edukacji Narodowej to polskie odznaczenie resortowe nadawane przez Ministra Edukacji Narodowej za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania.

 
SREBRNY KRZYŻ ZASŁUGI DLA PANA PIOTRA KRZYWICKIEGO PDF Drukuj Email
wtorek, 16 października 2012 00:00

Piotr Arkadiusz Krzywicki. Nauczyciel Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Korfantowie. Działacz regionalny. Jako fotografik współorganizował wiele przedsięwzięć środowiskowych. Działacz związkowy. Wieloletni członek Zarządu Oddziału ZNP w Korfantowie. Od 1994 r. – Prezes Oddziału ZNP w Korfantowie. Działacz kulturalny. Od 2008 r. współpracuje z opolskim oddziałem Związku Literatów Polskich oraz Nauczycielskim Klubem Literackim w Opolu. Działacz społeczny i oświatowy. Od końca lat 90. XX w. zajmuje się krzewieniem wiedzy na rzecz bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Członek OSP w Korfantowie. W latach 2001-2006, członek Zarządu Powiatowego OSP w Nysie. Odnosił sukcesy jak mentor i wychowawca młodzieży. Jego podopieczni byli laureatami Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Pożarniczej w Opolu oraz Konkursu Wiedzy o Bezpieczeństwie i Higienie Pracy w Rolnictwie. Od 2005 r. jest koordynatorem gminnych i powiatowych eliminacji Ogólnopolskiego Konkursu Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym. Wyróżniony przez Dyrektora ZS-P w Korfantowie Nagrodą Jubileuszową Czterdziestolecia Szkoły Podstawowej im. Wojska Polskiego w Korfantowie. W 2012 r., w uznaniu dotychczasowej działalności społecznej został uhonorowany przez Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego Srebrnym Krzyżem Zasługi.

 

 
MEDAL KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ DLA PANI KAMILI SOŁTYS PDF Drukuj Email
wtorek, 16 października 2012 00:00

 

Kamila Sołtys. Nauczyciel bibliotekarz w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Korfantowie. Przez cały okres swojej pracy odznaczała się solidnością, zdyscyplinowaniem i zaangażowaniem w pracy dydaktyczno-wychowawczej z dziećmi i młodzieżą w szkole i w środowisku lokalnym. Wyróżniała się jako propagatorka czytelnictwa wśród uczniów, rodziców i nauczycieli poprzez zaangażowanie w kampanię Cała Polska Czyta Dzieciom. Współpracuje z Klubem Związków Twórczych w Opolu oraz opolskim oddziałem Związku Literatów Polskich. Działaczka społeczna i związkowa. Od 2002 r. sekretarz Zarządu Oddziału ZNP w Korfantowie. Animatorka życia kulturalnego i artystycznego Gminy Korfantów. Współautorka przedstawień poetyckich, akcji wystawienniczych i przedsięwzięć o charakterze innowacyjnym – integrujących wychowanków przedszkola i uczniów szkoły w ramach projektu POMOST – łagodne przejście. Wyróżniona przez Dyrektora ZS-P w Korfantowie Nagrodą Jubileuszową Czterdziestolecia Szkoły Podstawowej im. Wojska Polskiego w Korfantowie. W 2012 r., w uznaniu szczególnych zasług dla edukacji i wychowania została uhonorowana przez Minister Edukacji Narodowej Krystynę Szumilas Medalem Komisji Edukacji Narodowej.

 
MEDAL ZŁOTY ZA DŁUGOLETNIĄ SŁUŻBĘ DLA PANI MAŁGORZATY MAĆKÓW PDF Drukuj Email
wtorek, 16 października 2012 00:00

Małgorzata Maćków. Sekretarz Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Korfantowie. Systematycznie podnosi swoje kompetencje w zakresie administracji, prawa pracy, procedur kadrowych, systemu informacji oświatowej, dokumentacji szkolnej. Chętnie dzieli się swoim doświadczeniem zawodowym i wypracowanymi narzędziami pracy. Profesjonalnie nawiązuje kontakty z instytucjami zewnętrznymi. Jest kreatywna i twórcza. W sposób szczególny wykazywała się tym podczas następujących po sobie restrukturyzacji sieci szkół i przedszkoli na terenie gminy Korfantów. Jest aktywnym członkiem wspólnoty wiejskiej Rynarcice. Uczestniczy w pracach Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej przy Urzędzie Miejskim w Korfantowie. W 2012 r., w uznaniu za udokumentowaną wzorowo wykonywaną pracę, została uhonorowany przez Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego Medalem Złotym za Długoletnią Służbę.

 
NAGRODA BURMISTRZA DLA DYREKTORA ZS-P W KORFANTOWIE PDF Drukuj Email
czwartek, 11 października 2012 00:00

11 października 2012 r. Burmistrz Korfantowa – Pan Zdzisław Martyna spotkał się z pracownikami oświaty Gminy Korfantów. Na spotkaniu Burmistrz wręczył również nagrody dla wyróżniających się nauczycieli za osiągnięcia w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej w placówkach prowadzonych przez Gminę Korfantów. W grupie nagrodzonych nauczycieli znalazł się również Pan Marek Misztal - Dyrekor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Korfantowie.

 

 
JUBIELEUSZE PRACY ZAWODOWEJ PDF Drukuj Email
poniedziałek, 03 września 2012 00:00

3 września 2012 r. Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Korfantowie – Pan Marek Misztal wręczył okolicznościowe listy gratulacyjne wraz z serdecznymi podziękowaniami za dotychczasową pracę oraz życzenia pomyślności w życiu osobistym z okazji obchodu jubileuszu pracy zawodowej dla nauczycieli i pracowników obsługi korfantowskiego zespołu:

018

  • Pani Agnieszce Andrejszyn (jublileusz 20 lecia pracy zawodowej),
  • Pani Bożenie Sosulskiej (jubileusz 25 lecia pracy zawodowej),
  • Pani Kamili Sołtys (jubileusz 25 lecia pracy zawodowej),
  • Pani Halinie Kozimor (jubileusz 20 lecia pracy zawodowej),
  • Pani Stanisławie Gudzikowskiej (jubileusz 25 lecia pracy zawodowej).
  • Pani Krystynie Kowalskiej (jubileusz 30 lecia pracy zawodowej),
  • Pani Elżbiecie Kubiak (jubileusz 30 lecia pracy zawodowej),
  • Pani Alinie Wencel (jubileusz 30 lecia pracy zawodowej).

Tego samego dnia, społeczność zespołu pożegnała wieloletnią pracownicę przedszkola – Panią Barbarę Mrozińską, która po wieloletniej służbie, zdecydowała się odejść na zasłużony odpoczynek. Dyrektor zespołu, w imieniu koleżanek i kolegów z pracy, jak również dzieci i rodziców wyraził wdzięczność za pełną poświęcenia służbę, życząc zdrowia na kolejne lata.

 
Konferencja Oświatowców w Korfantowie PDF Drukuj Email
niedziela, 17 czerwca 2012 11:32

 

 

16 czerwca 2012 r. w siedzibie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Korfantowie odbyła się I Korfantowska Konferencja Oświatowców "Świadomy Nauczyciel". Podstawowym celem konferencji było budowanie świadomości zawodowej współczesnego nauczyciela oraz integracja środowisk oświatowych wokół kluczowych problemów edukacji XXI w.  Organizatorem konferencji był Zespół Szkolno-Przedszkolny w Korfantowie, który w bieżącym roku szkolnym obchodził czterdziestolecie istnienia korfantowskiej podstawówki. Partnerem społecznym zespołu, a zarazem współorganizatorem przedsięwzięcia był Zarząd Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Korfantowie. Wsparcia pomysłowi udzielił również Urząd Miejski w Korfantowie.

Gośćmi konferencji byli: Bogusława Lubieniecka (dyrektor Opolskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli EDUKATOR, wieloletni praktyk i specjalista w zakresie prawa oświatowego i prawa pracy), Andrzej Migacz (pracownik Regionalnego Centrum Rozwoju Edukacji w Opolu, absolwent Helsińskiej Szkoły Praw Człowieka, kursu edukatorskiego TERM, Studium Socjoterapii, trener i edukator centralnych programów CODN, lider i ekspert MEN w zakresie realizacji programu „Podniesienie efektywności kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi”, specjalista w zakresie programowania pracy szkoły) oraz ks. dr Janusz Podzielny (ksiądz diecezji opolskiej, dr nauk teologicznych w  zakresie teologii moralnej, adiunkt w Katedrze Bioetyki i Etyki Społecznej w Instytucie Nauk o Rodzinie na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Opolskiego; autor książki pt. Wizja małżeństwa w świetle ewangelickiej etyki teologicznej).

Więcej…
 
I Rajd Pracowników Oświaty PDF Drukuj Email
sobota, 02 czerwca 2012 00:00

I RAJD PRACOWNIKÓW OŚWIATY
KORFANTÓW-BISKUPIA KOPA
2 czerwca 2012 r.

"I choć mamy już za sobą
niejeden rajd, daleką drogę.
Jest coś, co zawsze ciągnie nas tu,
w Opawy, nasze Opawy..."

 

I Rajd Pracowników Oświaty "Korfantów-Biskupia Kopa" przeszedł do historii. 2 czerwca 2012 r., "w pięknych okolicznościach przyrody" - jak mawiał klasyk, wędrowcy z Korfantowa zdobyli najwyższy szczyt polskiej części Gór Opawskich - Biskupią Kopę. W ten sposób uczcili Jubileusz Czterdziestolecia Szkoły Podstawowej im. Wojska Polskiego w Korfantowie oraz nadanie Przedszkolu w Korfantowie imienia Misia Uszatka. Oświatowcom z Korfantowa, w drodze towarzyszyła dwójka czworonogów - Lunia i Maniek. Rajd, to wspólna inicjatywa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego oraz Zarządu Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Korfantowie. Organizatorzy mają nadzieję, że rajd stanie się "pierwszym" w historii, a w przyszłości na stałe wejdzie do kalendarza imprez oświatowych Gminy Korfantów.

Więcej…
 
NAGRODY JUBILEUSZOWE 40 LECIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KORFANTOWIE PDF Drukuj Email
niedziela, 27 maja 2012 00:00

197

27 maja 2012 r. podczas Festynu Rodzinnego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Korfantowie wręczył Nagrody Jubileuszowe Czeterdziestolecia Szkoły Podstawowej im. Wojska Polskiego w Korfantowie. Wyróżniono nimi dwoje nauczycieli: Panią Kamilę Sołtys - nauczycielkę bibliotekarza i Pana Piotra Krzywickiego nauczyciela techniki. Nagrody stanowią podziękowanie ze szczególne zasługi dla rozwoju korfantowskiej szkoły oraz pracę na rzecz mieszkańców Miasta i Gminy Korfantow.

 
WYRÓŻNIENIE DLA PANA WIESŁAWA KRÓLA PDF Drukuj Email
piątek, 18 maja 2012 00:00

01

 

18 maja 2012 r. w Krasiejowie spotkali się laureaci wojewódzkich konkursów przedmiotowych roku szkolnego 2011/2012. Szkołę Podstawową w Korfantowie reprezentowali: Pan Wiesław Król – nauczyciel historii i społeczeństwa oraz jego podopieczny, Tomasz Misztal – laureat konkursu historycznego. „Majówkę Mistrzów” otworzył występ Młodzieżowej Orkiestry Dętej Zespołu Szkół Żeglugi Śródlądowej z Kędzierzyna-Koźla. Następnie pani Halina Bilik – Opolska Kurator Oświaty, wręczyła pamiątkowe dyplomy laureatom konkursów przedmiotowych oraz ich opiekunom, życząc wytrwałości i dalszych sukcesów. Fakt, że wśród wyróżnionych znalazł się pedagog z Korfantowa napawa nas dumą. Tomkowi oraz Panu Wiesławowi życzymy dalszych sukcesów.

 
NAGRODA BURMISTRZA DLA PANI KRYSTYNY KRZYWICKIEJ PDF Drukuj Email
piątek, 14 października 2011 00:00

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej 14 października 2011 r. Burmistrz Korfantowa – Zdzisław Martyna spotkał się z pracownikami placówek oświatowych Gminy Korfantów. Przekazał życzenia wszystkim pracownikom szkół i przedszkoli oraz wręczył NAGRODY ORGANU PROWADZĄCEGO za osiągnięcia w pracy dydaktyczno - wychowawczo - opiekuńczej. Wśród nagrodzonych znalazła się nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Korfantowie Pani Krystyna Krzywicka. Gratulujemy wyrożnienia i życzymy dalszych sukcesów.

 

 


Newsflash

Zespół Szkolno-Przedszkolny  w Korfantowie, ul. 3. Maja 12, 48-317 Korfantów, tel. 077 4343847, tel./fax 077 4343848