PDF Drukuj Email
wtorek, 14 lipca 2020 00:00

PRZETARG 2/2020


Dyrektor ZS-P w Korfantowie ogłasza przetarg

na wykonanie zadania pn.:

„Dostawa żywności do stołówki

Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Korfantowie w roku 2020 – Etap II”


w trybie przetargu nieograniczonego


Informacja z otwarcia ofert

Wybór najkorzystniejszej oferty

 

 

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Ogłoszenie o zamówieniu

zał. 1 Wykaz rodzaju i ilości zamawianych produktów

zał. 2 Formularz ofertowy

zał. 3 Formularz cenowy

zał. 4 Oświadczenie

zał. 5 Oświadczenie

zał. 6 Wzór umowy

zał. 7 Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej

 

 

Newsflash

Zespół Szkolno-Przedszkolny  w Korfantowie, ul. 3. Maja 12, 48-317 Korfantów, tel. 077 4343847, tel./fax 077 4343848