NABÓR DO ODDZIAŁU WAKACYJNEGO! PDF Drukuj Email
poniedziałek, 07 maja 2018 06:47

  1. W lipcu i sierpniu 2018 r. będzie funkcjonował jeden oddział wakacyjny (25 osób) w godzinach 6:30-16:00.
  2. Ze względu na planowany remont budynku zespołu oddział przedszkolny będzie zorganizowany w budynku Szkoły Podstawowej nr 2 im. Czesława Niemena w Korfantowie.
  3. Pierwszeństwo do skorzystania z opieki przedszkolnej w tym okresie będą miały dzieci, których rodzice są aktywni zawodowo.
  4. W kartach zgłoszenia należy wskazać konkretne daty rozpoczęcia i zakończenia opieki. Pozwoli to na objęcie opieką przedszkolną większej liczby dzieci.
  5. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc prosimy o zgłaszanie potrzeby zorganizowania opieki przedszkolnej jedynie w koniecznych sytuacjach.
  6. Nie zgłoszenie się dziecka przyjętego do oddziału przedszkolnego, bez podania przyczyn jego nieobecności, będzie skutkowało skreśleniem go z listy dzieci objętych opieką wakacyjną.
  7. Nabór do wakacyjnego oddziału przedszkolnego będzie trwał do dnia 25 maja 2018 r. lub do wyczerpania wolnych miejsc.
  8. Karty zgłoszeń są do odbioru w sekretariacie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Korfantowie.

 

 

Newsflash

Zespół Szkolno-Przedszkolny  w Korfantowie, ul. 3. Maja 12, 48-317 Korfantów, tel. 077 4343847, tel./fax 077 4343848