CZY CHCESZ SKORZYSTAĆ Z OPIEKI PRZEDSZKOLNEJ? PDF Drukuj Email
czwartek, 30 kwietnia 2020 11:41

DEKLARACJA.docx

DEKLARACJA.pdf

 

W związku z możliwością sprawowania opieki nad dziećmi w Przedszkolu Misia Uszatka w Korfantowie od dnia 11 maja 2020 r. prosimy o zadeklarowanie chęci skorzystania z opieki przedszkolnej w sytuacji reżimu sanitarnego wynikającego z panującej epidemii oraz wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia.

Warunkiem ubiegania się z możliwości skorzystania z opieki przedszkolnej jest zapoznanie się z głównymi zasadami sprawowanej opieki, wypełnienie deklaracji i przesłanie jej do 7 maja 2020 r. na adres Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .

ZAPAMIĘTAJ! W DEKLARACJACH NALEŻY DOPISAĆ LICZBĘ GODZIN POBYTU DZIECKA W PRZEDSZKOLU (OD - DO).

Zgłoszone karty zostaną zweryfikowane oraz zakwalifikowane do dalszych procedur. Spośród kart zakwalifikowanych zostanie wskazana grupa dzieci do opieki przedszkolnej w reżimie sanitarnym.

 

GŁÓWNE ZASADY NABORU DO PRZEDSZKOLA
ORAZ SPOSOBU SPRAWOWANIA PIECZY NAD DZIEĆMI

 

 1. Pierwszeństwo w dostępie do opieki przedszkolnej mają dzieci rodziców aktywnych zawodowo. Oznacza to, że do przedszkola mogą być przyjęte jedynie te dzieci, których rodzice pracują zawodowo.
 2. W grupie aktywnych zawodowo preferowane są dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, pracowników przedszkoli i żłobków.
 3. Ze względu na epidemię liczba dzieci objętych opieką będzie ograniczona. W korfantowskim przedszkolu może to być w pierwszym okresie nie więcej niż 24 dzieci z podziałem na 3 grupy wielorocznikowe, tj. po 8 dzieci na grupę. W późniejszym okresie możliwe jest zwiększenie tej liczby do 10 (ogółem 30 wychowanków w przedszkolu). Będzie to jednak uzależnione od rozwoju sytuacji.
 4. Należy pamiętać, że zgodnie z zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego do przedszkola nie posyłamy dziecka z objawami chorobowymi oraz w sytuacji jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji. Jeżeli dziecko żyje w rodzinie wielopokoleniowej, należy się zastanowić czy pobyt dziecka w przedszkolu jest bezpieczny dla dziadków.
 5. W okresie pandemii Gmina Korfantów nie zapewnia dowozu dzieci transportem publicznym, zatem dzieci będą musiały być dowożone lub doprowadzane do placówki przez rodzica bądź osobę upoważnioną.
 6. Pobyt dziecka w przedszkolu przebiegać będzie zgodnie z przyjętymi w placówce procedurami, które obejmują między innymi mierzenie temperatury dziecka oraz ewidencjonowanie osób przyprowadzających dziecko do przedszkola.
 7. Zabawa dzieci w obrębie grupy rówieśniczej będzie musiała uwzględnić zasady bezpiecznego odstępu. Z sal zostaną usunięte przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie dezynfekować, np. pluszowe zabawki, dywany. Przybory sportowe, np. piłki, skakanki, obręcze, będą systematycznie dezynfekowane.
 8. W budynku zespołu będzie wyznaczona sala z przeznaczeniem na izolatkę w przypadku podejrzenia zakażenia lub objawów chorobowych.
 9. Rodzice dzieci przebywających w oddziale przedszkolnym muszą mieć zapewnioną możliwość komunikacji telefonicznej.
 10. Zasady szczególnej ostrożności będą obowiązywać również podczas spożywania posiłków (spożywanie posiłków w małych grupach, czyszczenie blatów, stołów i poręczy krzeseł po każdej grupie).
 11. Rodzic ma obowiązek zaopatrzyć dziecko, które ukończyło 4. rok życia, w indywidualną osłonę nosa i ust podczas drogi do i z placówki.
 12. Dziecko nie może zabierać do przedszkola niepotrzebnych przedmiotów i zabawek.
 13. Należy przypominać dziecku, że powinno ono unikać dotykania oczu, nosa i ust, często myć ręce wodą z mydłem i nie podawać ręki na powitanie.
 14. Rodzic powinien zwracać uwagę dziecku na odpowiedni sposób zasłania twarzy podczas kichania czy kasłania.
 

 

Newsflash

Zespół Szkolno-Przedszkolny  w Korfantowie, ul. 3. Maja 12, 48-317 Korfantów, tel. 077 4343847, tel./fax 077 4343848