ODKRYJ TAJEMNICE SWOICH RĄK PDF Drukuj Email
piątek, 01 grudnia 2023 11:57

Innowacja pn. „ODKRYJ TAJEMNICE SWOICH RĄK” ma charakter programowo-metodyczny. Autorką projektu jest pani Aneta Giczewska, a realizatorką i koordynatorką w korfantowskim przedszkola, w roku szkolnym 2023/2024 – pani Katarzyna Ołota. W działania innowacyjne zaangażowane są także panie: Anna Mariowska, Teresa Kowalska, Adrianna Gajewska i Patrycja Bąba. Programem zostaną objęte dzieci z grup: „WIEWIÓREK”, „ZAJĄCZKÓW”, „BIEDRONEK” i „PSZCZÓŁEK”.

 

Celem innowacji jest wzbogacenie programu nauczania o nowe treści, formy i metody służące rozwijaniu motoryki małej oraz szerzenie idei poznawania poprzez doświadczanie, uwzględniając cały rozwój dziecka w wieku przedszkolnym. Innowacja zakłada prowadzenie zajęć zgodnie z podstawą programową wychowania przedszkolnego. Program ma charakter otwarty – jego treści mogą być rozszerzane w zależności od zainteresowań dzieci. Innowacja nie wymaga dodatkowego nakładu finansowego. Innowacja pedagogiczna zakłada realizację podstawy programowej, a szczególnie realizację następujących zadań:

 

 

  • wspieranie wielokierunkowej aktywności dziecka poprzez organizację warunków sprzyjających nabywaniu doświadczeń w fizycznym, emocjonalnym, społecznym i poznawczym obszarze jego rozwoju;
  • wspieranie aktywności dziecka podnoszącej poziom integracji sensorycznej i umiejętności korzystania z rozwijających się procesów poznawczych;
  • tworzenie sytuacji sprzyjających rozwojowi nawyków i zachowań prowadzących do samodzielności, dbania o zdrowie, sprawności ruchowej i bezpieczeństwa;
  • zapewnienie prawidłowej organizacji warunków sprzyjających nabywaniu przez dzieci doświadczeń, które umożliwią im ciągłość procesów adaptacji oraz pomoc dzieciom rozwijającym się w sposób nieharmonijny, wolniejszy lub przyspieszony;
  • wspieranie samodzielnej dziecięcej eksploracji świata, dobór treści adekwatnych do poziomu rozwoju dziecka, jego możliwości percepcyjnych, wyobrażeń i rozumowania, z poszanowaniem indywidualnych potrzeb i zainteresowań.
 

Newsflash

Zespół Szkolno-Przedszkolny  w Korfantowie, ul. 3. Maja 12, 48-317 Korfantów, tel. 077 4343847, tel./fax 077 4343848