CZY CHCESZ SKORZYSTAĆ Z OPIEKI SZKOLNEJ? Drukuj
poniedziałek, 18 maja 2020 08:36

DEKLARACJA SZKOŁA.docx

DEKLARACJA SZKOŁA.pdf

 

 

 

W związku z możliwością skorzystania z opieki szkolnej dla dzieci klas I-III od 25 maja 2020 r., prosimy o zadeklarowanie chęci skorzystania z opieki w sytuacji reżimu sanitarnego wynikającego z panującej epidemii oraz wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia.

Warunkiem ubiegania się z możliwości skorzystania z opieki szkolnej jest zapoznanie się z głównymi zasadami sprawowanej opieki, wypełnienie deklaracji i przesłanie jej do środy, 20 maja 2020 r. na adres Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .

Zgłoszone karty zostaną zweryfikowane oraz zakwalifikowane do dalszych procedur. Spośród kart zakwalifikowanych zostanie wskazana grupa dzieci do opieki szkolnej w reżimie sanitarnym.

 

GŁÓWNE ZASADY NABORU DO OPIEKI SZKOLNEJ
ORAZ SPOSOBU SPRAWOWANIA PIECZY NAD DZIEĆMI

 

 

 1. Pierwszeństwo w dostępie do opieki mają dzieci rodziców aktywnych zawodowo. Oznacza to, że do szkoły mogą być przyjęte jedynie te dzieci, których rodzice pracują zawodowo.
 2. W grupie aktywnych zawodowo preferowane są dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, pracowników przedszkoli, żłobków i szkół.
 3. Ze względu na epidemię liczba dzieci objętych opieką będzie ograniczona. W Szkole Podstawowej im. Wojska Polskiego w Korfantowie może to być w pierwszym okresie nie więcej niż 24 dzieci z podziałem na 3 grupy wielorocznikowe, tj. po 8 dzieci na grupę.
 4. Należy pamiętać, że zgodnie z zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego do szkoły nie posyłamy dziecka z objawami chorobowymi oraz w sytuacji jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji. Jeżeli dziecko żyje w rodzinie wielopokoleniowej, należy się zastanowić czy pobyt dziecka w szkole jest bezpieczny dla dziadków.
 5. W okresie pandemii dzieci do szkoły przyprowadzają rodzice (prawni opiekunowie). Odbierają dzieci ze szkoły również rodzice (prawni opiekunowie).
 6. Pobyt dziecka w placówce przebiegać będzie zgodnie z przyjętymi procedurami obejmującymi między innymi mierzenie temperatury dziecka oraz ewidencjonowanie osób przyprowadzających dziecko do szkoły.
 7. Przez okres sprawowania opieki uczeń będzie przebywał w wyznaczonej sali i miejscu (krzesełko, ławka). Opieka popołudniowa (tzw. świetlicowa) również odbywać się będzie w wyznaczonej sali i w wyznaczonym miejscu (ławka, krzesełko), na II piętrze budynku zespołu.
 8. Przebywanie dzieci w klasie będzie musiało uwzględnić zasady bezpiecznego odstępu. Z sal zostaną usunięte przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie dezynfekować. Dzieci będą opuszczały sale w różnym czasie by ograniczyć możliwość kontaktu pomiędzy grupami uczniowskimi i grupami przedszkolnymi przebywającymi w budynku zespołu.
 9. W budynku zespołu będzie wyznaczona sala z przeznaczeniem na izolatkę w przypadku podejrzenia zakażenia lub objawów chorobowych.
 10. Rodzice dzieci przebywających w szkole muszą mieć zapewnioną możliwość komunikacji telefonicznej.
 11. Zasady szczególnej ostrożności będą obowiązywać również podczas spożywania posiłków (spożywanie posiłków w małych grupach, czyszczenie blatów, stołów i poręczy krzeseł po każdej grupie).
 12. Rodzic ma obowiązek zaopatrzyć dziecko, w indywidualną osłonę nosa i ust podczas drogi do i z placówki.
 13. Dziecko nie może zabierać do szkoły niepotrzebnych przedmiotów i zabawek. Wykaz rzeczy koniecznych do przyniesienia zostanie przekazany rodzicom dzieci zakwalifikowanych do opieki.
 14. Należy przypominać dziecku, że powinno ono unikać dotykania oczu, nosa i ust, często myć ręce wodą z mydłem i nie podawać ręki na powitanie.
 15. Rodzic powinien zwracać uwagę dziecku na odpowiedni sposób zasłania twarzy podczas kichania czy kasłania.
 16. Dziecko, które będzie manifestowało niepokojące objawy choroby lub niesubordynacji
  w zachowaniu, przez co będzie zagrażało bezpieczeństwu innych osób przebywających w budynku zespołu, zostanie odizolowane w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu z zapewnieniem minimum 2 metry odległości. O sytuacji zostaną niezwłocznie powiadomieni rodzice w celu pilnego odebrania dziecka ze szkoły.