ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE RECYTATORSKIM „Dla Ciebie, Polsko!” PDF Drukuj Email
czwartek, 04 maja 2023 00:00

REGULAMIN VIII SZKOLNEGO KONKURSU RECYTATORSKIEGO

„Dla Ciebie, Polsko!”

- 2022/2023 -

1. CELE KONKURSU:
· popularyzowanie poezji o tematyce patriotycznej,
· uwrażliwienie na piękno języka ojczystego,
· kształtowanie i pielęgnowanie postaw patriotycznych, poczucia więzi emocjonalnej, społecznej i kulturowej z własnym narodem, z jego historią i tradycją,
· promocja talentów,
· integracja społeczności szkolnej poprzez godne uczczenie obchodów Dni Patrona Szkoły Podstawowej im. Wojska Polskiego w Korfantowie.

 

2. UCZESTNICY KONKURSU
Konkurs adresowany jest do uczniów Szkoły Podstawowej im. Wojska Polskiego w Korfantowie w trzech kategoriach wiekowych : klasy I, klasy II, klasy III

3. TERMIN KONKURSU
Konkurs odbędzie się dnia 22 maja 2023r. o godz. 10 00, w holu budynku
Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Korfantowie.

4. WARUNKI UCZESTNICTWA
· Każdy uczestnik zaprezentuje jeden wiersz o tematyce patriotycznej, dostosowany do możliwości odtwórczych wykonawcy.
· Uczestników oceniać będzie Jury powołane przez organizatora konkursu.
· Uczestników konkursu należy zgłaszać do dnia 17 maja 2023 r. do Pani Katarzyny Suchodolskiej lub Pani Ewy Walczak.
· Zgłoszenie powinno zawierać imię i nazwisko uczestnika oraz tytuł prezentowanego wiersza wraz z imieniem i nazwiskiem jego autora.

5. KRYTERIA OCENIANIA
· opanowanie tekstu,
· dykcja,
· dobór i rozumienie tekstu,
· ekspresja wykonawcza - zaangażowanie emocjonalne, pomysłowość

interpretacji.

6. INFORMACJE DODATKOWE:

· Kolejność prezentacji: klasy I, II, III

· Obowiązuje szkolny strój galowy

· Uczestnicy konkursu otrzymają pamiątkowe dyplomy, nagrody oraz upominki

 

 

Newsflash

Zespół Szkolno-Przedszkolny  w Korfantowie, ul. 3. Maja 12, 48-317 Korfantów, tel. 077 4343847, tel./fax 077 4343848