PDF Drukuj Email
poniedziałek, 24 czerwca 2024 00:00

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERT

Dot. zamówienia pn.: Nadzór inwestorski nad realizacją zadania inwestycyjnego pn.: „Remont istniejącego placu zabaw przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Korfantowie – ETAP I”

 

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 2024-I.pdf

0. Zaproszenie do złożenia oferty.doc

1. Formularz ofertowy

2. Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

3. Wzór umowy.doc

 

 

 

Newsflash

Zespół Szkolno-Przedszkolny  w Korfantowie, ul. 3. Maja 12, 48-317 Korfantów, tel. 077 4343847, tel./fax 077 4343848