PROGRAM PROFILAKTYCZNO WYCHOWAWCZY EPSILON PDF Drukuj Email
czwartek, 18 listopada 2021 00:00

Uczniowie klas IIIA i IIIB Szkoły Podstawowej im. Wojska Polskiego w Korfantowie, w dniach 8 i 18 listopada 2021 r. wzięli udział w warsztatach profilaktycznych prowadzonych przez przedstawicieli z Centrum Innowacji Profilaktyki EPSILON. Działania w ramach programu Epsilon obejmują warsztaty z klasami, spotkania szkoleniowe i konsultacyjne z wychowawcami oraz materiały dydaktyczne do dalszej pracy z uczniami i rodzicami. Program składa się z trzech modułów, realizowanych w odstępie czasowym.

Rekomendacje: PARPA, KBPN, IPiN, ORE (www.programyrekomendowane.pl) oraz WCPR. Zakres rekomendacji: profilaktyka uniwersalna i profilaktyka zdrowia psychicznego. Grupa docelowa: Uczniowie w wieku 7-9 lat, a także wychowawcy klas biorących udział w programie oraz rodzice uczniów.

SCHEMAT REALIZACJI POJEDYNCZEGO MODUŁU PROGRAMU:

  • Praca z uczniami w wymiarze 8 godz. (dwuetapowe warsztaty dla pojedynczych grup klasowych: pierwszy etap - 3 godz., drugi etap - 2 godz. oraz działania realizowane przez wychowawcę w ramach lekcji wychowawczych, w oparciu o otrzymane materiały - 3 godz.)
  • Konsultacje i szkolenie dla wychowawców klas – łącznie 10 godz.
  • Praca z rodzicem w oparciu o otrzymane materiały dydaktyczne – 2 godziny.

WAŻNE INFORMACJE

  • Pracujemy wyłącznie z pojedynczymi grupami klasowymi (nie łączymy grup).
  • Warsztaty realizują doświadczeni trenerzy (psycholodzy i pedagodzy) posiadający uprawnienia do realizacji Programu.
  • W programie uczestniczy grupa klasowa razem z wychowawcą.

 

Newsflash

Zespół Szkolno-Przedszkolny  w Korfantowie, ul. 3. Maja 12, 48-317 Korfantów, tel. 077 4343847, tel./fax 077 4343848