WYBORY DO RADY RODZICÓ SZKOŁY PODSTAWOWEJ 2020/2021 PDF Drukuj Email
poniedziałek, 21 września 2020 00:00

14 września 2020 r. odbyły się pierwsze w bieżącym roku szkolnym zebrania z rodzicami uczniów Szkoły Podstawowej im. Wojska Polskiego w Korfantowie. W porządku spotkania przewidziano między innymi wybory do rad oddziałowych rodziców oraz wytypowanie przedstawicieli grup do rady szkoły. Pierwsze posiedzenie tego gremium miało miejsce 21 września br. Doszło wówczas do ukonstytuowania się składu rady oraz podjęto uchwały w sprawie zatwierdzenia regulaminu rady oraz programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły.

Skład Rady Rodziców Szkoły Podstawowej im. Wojska Polskiego w Korfantowie przedstawia się następująco:

  • przewodnicząca - Agnieszka Pałamarz,
  • wiceprzewodnicząca - Jadwiga Misiura,
  • skarbnik - Joanna Richter,
  • sekretarz - Justyna Wilk,
  • członkinie - Karina Luda, Edyta Tomala.

Wszystkim rodzicom wychowanków korfantowskiego przedszkola oraz nowo wybranej radzie życzymy wielu satysfakcji w racji współuczestniczenia w procesie dydaktyczno-wychowawczym i opiekuńczym wspólnoty przedszkolnej.

 

Newsflash

Zespół Szkolno-Przedszkolny  w Korfantowie, ul. 3. Maja 12, 48-317 Korfantów, tel. 077 4343847, tel./fax 077 4343848