Owoce i warzywa są w...szkole! Drukuj

W roku szkolnym 2012/2013 Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Korfantowie przystąpiła po raz kolejny do programu „Owoce w szkole”. Jest on skierowany jest do uczniów klas I – III szkół podstawowych. Głównym celem programu jest „długoterminowa zmiana nawyków żywieniowych dzieci i młodzieży poprzez zwiększenie udziału owoców i warzyw w ich codziennej diecie, na etapie na którym kształtują się ich nawyki żywieniowe oraz propagowanie zdrowego odżywiania poprzez działania edukacyjne realizowane w szkołach podstawowych”.

Decydując się na wejście do programu, wzięto pod uwagę przede wszystkim korzyści płynące z możliwości wsparcia nawyków prozdrowotnych dzieci. Po wtóre, program „Owoce w szkole”, świetnie koresponduje z jednym z głównych celów działalności Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Korfantowie zawartych w Programie Wychowawczym, mówiącym o rozwijaniu „u wychowanka przedszkola i ucznia poczucia odpowiedzialności za swoje zdrowie oraz kształtowanie nawyków kulturalno-higienicznych”.

Środowisko pedagogów i rodziców ZS-P w Korfantowie potwierdza tym samym, że udany proces kształtowania w dziecku postaw, nawyków umiejętności i wiedzy może odbyć się między innymi poprzez współprace z właściwie dobranymi partnerami zewnętrznymi – w tym przypadku jest to Agencja Rynku Rolnego.

Należy zaznaczyć, że pilotowanie programu na terenie szkoły spoczywa na barkach nauczycieli świetlicy i wychowawców klas.