Konkurs Eko-Misiu PDF Drukuj Email
środa, 05 października 2022 00:00

Regulamin konkursu Eko-Misiu

1. Organizator:

Organizatorem konkursu jest Przedszkole im. Misia Uszatka w Korfantowie, ul 3 Maja 12, 48 – 317 Korfantów

2. Adresaci:

Konkurs adresowany jest dla dzieci 2,5 – 6 letnich.

3. Przedmiotem konkursu jest wspólne wykonanie przez dzieci i rodziców misia z materiałów ekologicznych.

4. Cele konkursu:

- zachęcanie rodziców i dzieci do wspólnego oraz twórczego spędzania wolnego czasu,

-rozwijanie wrażliwości ekologicznej i artystycznej,

- rozwój umiejętności plastycznych.

 

3. Format pracy:

-Dowolna –płaska (format a3) lub przestrzenna (maksymalna wysokość pracy to 50 cm),

- Każda praca powinna pokazać, że odpady mogą posłużyć jako tworzywo artystyczne,

- Interpretacja tematu pracy jest dowolna i zależy od pomysłowości osób wykonujących pracę.

4. Technika wykonania pracy:

-Prace mogą być wykonane dowolną techniką, z materiałów pochodzących z odzysku np. plastikowe butelki, makulatura, plastikowe opakowania po produktach. Materiały naturalne, takie jak: patyki, liście, przyprawy, nasiona mogą podnieść walor estetyczny pracy.

5. Termin składania prac:

-Prace wraz z oświadczeniem rodzica (wyrażenie zgody na udział w konkursie) należy składać do wychowawców z poszczególnych grup do 11 listopada 2022r.

- Prace zgłoszone po terminie nie będą oceniane.

6. Rozstrzygnięcie konkursu oraz rozdanie nagród nastąpi 25 listopada 2022 r. w „Dniu Pluszowego Misia”. Prace biorące udział w konkursie uświetnią wystrój przedszkola.

7. Kryterium oceny prac:

- samodzielność wykonania,

- walory artystyczne,

- estetyka wykonania.

8. Każda praca powinna być opatrzona w metryczkę umieszczoną na odwrocie pracy i zawierać: imię i nazwisko oraz grupę.

9. Prace zgłoszone do konkursu bez oświadczenia rodzica nie będą oceniane.

10. Przystąpienie do konkursu jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu konkursu.

Zapraszamy do udziału!


 

 

Newsflash

Zespół Szkolno-Przedszkolny  w Korfantowie, ul. 3. Maja 12, 48-317 Korfantów, tel. 077 4343847, tel./fax 077 4343848