MÓJ SZCZĘŚLIWY ŚWIAT - KONIKURS PLASTYCZNY DLA PRZEDSZKOLAKÓW PDF Drukuj Email
wtorek, 16 maja 2023 07:58

Konkurs plastyczny ,,Mój szczęśliwy świat” jest zaproszeniem skierowanym do dzieci, do ich plastycznych wypowiedzi na temat otaczającej rzeczywistości, w kontekście prawa do życia w świecie szczęśliwym. Organizatorem konkursu jest Przedszkole im. Misia Uszatka w Korfantowie.

CELE KONKURSU:

 • zachęcanie do twórczości plastycznej,
 • rozwijanie ekspresji dziecięcej,
 • promowanie pozytywnych relacji międzyludzkich,
 • rozwijanie wyobraźni i kreatywności dzieci,
 • propagowanie idei szczęśliwego świata,
 • rozwijanie umiejętności dostrzegania przeżywania zjawisk, zachodzących w otaczającym świecie,
 • poszukiwanie twórczych rozwiązań.

UCZESTNICY KONKURSU:

 • w konkursie plastycznym biorą udział dzieci z Przedszkola w Korfantowie ze wszystkich grup wiekowych,

WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRAC:

 • format A4,
 • technika dowolna, płaska,
 • prace powinny być podpisane na odwrocie kartki: imię i nazwisko dziecka, rok urodzenia, nazwa grupy przedszkolnej.

ZGŁASZANIE PRAC DO KONKURSU:

 • każdy uczestnik składa jedną pracę konkursową,
 • prace należy składać u nauczycielek grup do 31 maja 2023 roku,

OCENA I WYNIKI KONKURSU:

 • jury powołane przez organizatora oceniać będzie prace według kategorii wiekowych: dzieci młodsze – rocznik 2020, 2019, 2018, dzieci starsze – rocznik 2017, 2016, 2015,
 • jury będzie brało pod uwagę zgodność z zadaniem konkursowym, pomysłowość, bogactwo technik plastycznych, wkład pracy dziecka oraz walory estetyczne,
 • wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej Przedszkola im. Misia Uszatka w Korfantowie 07 czerwca 2023 roku.
 • wyniki konkursu oraz rozdanie nagród 07 czerwca 2023 roku na apelu przedszkolaków.
 • prace konkursowe będą prezentowane na stronie internetowej przedszkola oraz na tablicach w korytarzu przedszkola.

OPIEKUN KONKURSU: Iwona Filipek

 

 

Newsflash

Zespół Szkolno-Przedszkolny  w Korfantowie, ul. 3. Maja 12, 48-317 Korfantów, tel. 077 4343847, tel./fax 077 4343848