PROGRAM "OWOCE I WARZYWA W SZKOLE" 2020/2021 PDF Drukuj Email
wtorek, 13 października 2020 09:44

 

W roku szkolnym 2020/2021 Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Korfantowie przystąpiła po raz kolejny do programu „Owoce i warzywa w szkole”. Jest on skierowany jest do uczniów klas I – III szkół podstawowych. Głównym celem programu jest „długoterminowa zmiana nawyków żywieniowych dzieci i młodzieży poprzez zwiększenie udziału owoców i warzyw w ich codziennej diecie, na etapie na którym kształtują się ich nawyki żywieniowe oraz propagowanie zdrowego odżywiania poprzez działania edukacyjne realizowane w szkołach podstawowych”.

 

 

Decydując się na wejście do programu, wzięto pod uwagę przede wszystkim korzyści płynące z możliwości wsparcia nawyków prozdrowotnych dzieci. Po wtóre, program „Owoce w szkole”, świetnie koresponduje z założeniami programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły. Środowisko pedagogów i rodziców ZSP w Korfantowie potwierdza tym samym, że udany proces kształtowania w dziecku postaw, nawyków umiejętności i wiedzy może odbyć się między innymi poprzez współprace z właściwie dobranymi partnerami zewnętrznymi – w tym przypadku jest to Agencja Rynku Rolnego.

Należy zaznaczyć, że pilotowanie programu na terenie szkoły spoczywa na barkach intendenta, nauczycieli świetlicy i wychowawców klas.

 

Newsflash

Zespół Szkolno-Przedszkolny  w Korfantowie, ul. 3. Maja 12, 48-317 Korfantów, tel. 077 4343847, tel./fax 077 4343848