OPŁATY ZA PRZEDSZKOLE I OBIADY SZKOLNE PDF Drukuj Email
piątek, 16 października 2020 08:08

  • Rodzice dzieci uczęszczających do Przedszkola im. Misia Uszatka w Korfantowie, opłaty za świadczone usługi edukacyjno-wychowawcze, opiekuńcze i żywieniowe wnoszą do 15 dnia każdego miesiąca za poprzedni miesiąc na konto bankowe lub do kasy Urzędu Miejskiego w Korfantowie.
  • Rodzice uczniów Szkoły Podstawowej im. Wojska Polskiego w Korfantowie korzystających z posiłków wnoszą opłaty do 10 dnia każdego następnego miesiąca za poprzedni miesiąc na konto bankowe lub do kasy Urzędu Miejskiego w Korfantowie.
DANE KONTA BANKOWEGO
  • Numer: 32 8905 1010 2002 0000 0101 0117 (BS Prudnik O/Korfantów)
  • właściciel konta - ZSP w Korfantowie
 

Newsflash

Zespół Szkolno-Przedszkolny  w Korfantowie, ul. 3. Maja 12, 48-317 Korfantów, tel. 077 4343847, tel./fax 077 4343848