UROCZYSTOŚĆ ZAKOŃCZENIA ROKU SZKOLNEGO 2020/2021 - SZKOŁA PODSTAWOWA PDF Drukuj Email
piątek, 18 czerwca 2021 08:49


  • Uczniowie klas trzecich przejeżdżają wraz rodzicami bezpośrednio przed uroczystością.
    W przypadku uczniów przyjeżdżających autobusami, pozostają oni pod opieką wychowawców klas trzecich do zakończenia uroczystości, po czym przechodzą pod opiekę świetlicy.
  • W odniesieniu do uczniów klas pierwszych i drugich stosujemy podobne zasady sprawowania opieki. Z rana – opieka świetlicy. Począwszy od godziny 9:00 uczniowie przechodzą pod opiekę wychowawców do czasu zakończenia uroczystości zgodnie z przyjętym harmonogramem. Wsparciem służą inni nauczyciele.

Poniżej zamieszczamy szczegółowy harmonogram wydarzeń:

 

24 czerwca 2021 r. (czwartek)

Uroczystość zakończenia roku szkolnego 2020/2021 połączona z pożegnaniem Szkoły Podstawowej im. Wojska Polskiego w Korfantowie przez uczniów klas trzecich.

8:45-9:30 - klasa III A

Po zakończeniu uroczystości w sali gimnastycznej, uczniowie wraz z wychowawcą i rodzicami przechodzą do świetlicy.

Wych.
J. Paszkowska

9:45-10:30 - klasa III B

Po zakończeniu uroczystości w sali gimnastycznej, uczniowie wraz z wychowawcą i rodzicami pozostają w sali gimnastycznej.

Wych.
M. Kruczkiewicz

25 czerwca 2021 r. (piątek)

Uroczystość zakończenia roku szkolnego 2020/2021 uczniów klas pierwszych i drugich Szkoły Podstawowej im. Wojska Polskiego w Korfantowie.

godz. 9:00-9:30 - klasa I A

Po zakończeniu uroczystości w sali gimnastycznej, uczniowie wraz z wychowawcą i rodzicami przechodzą do świetlicy.

Wych. J. Fudalej

godz. 9:35-10:05 - klasa I B

Po zakończeniu uroczystości w sali gimnastycznej, uczniowie wraz z wychowawcą i rodzicami przechodzą do świetlicy.

Wych. E. Kubiak

godz. 10:10-10:40 - klasa II A

Po zakończeniu uroczystości w sali gimnastycznej, uczniowie wraz z wychowawcą i rodzicami przechodzą do świetlicy.

Wych.
M. Marcinkiewicz

godz. 10:45-11:30 - klasa II B

Po zakończeniu uroczystości w sali gimnastycznej, uczniowie wraz z wychowawcą i rodzicami pozostają w sali gimnastycznej.

Wych.
B. Szczepaniak

 

Newsflash

Zespół Szkolno-Przedszkolny  w Korfantowie, ul. 3. Maja 12, 48-317 Korfantów, tel. 077 4343847, tel./fax 077 4343848