Twarzą w twarz ze światem PDF Drukuj Email
poniedziałek, 08 listopada 2021 00:00

W roku szkolnym 2021/2022 klasa 1 a bierze udział w międzynarodowym projekcie społeczno-humanitarnym Face to Face with the World. Główne cele projektu to: szerzenie idei kształtowania wśród dzieci i młodzieży postawy zaangażowania społecznego, nawiązanie przyjaźni międzynarodowej ze szkołami  i instytucjami z całego świata – głównie z Afryki i Azji. Ma on zachęcać i uwrażliwiać uczniów na problemy i sytuację życiową innych, wzajemne poznawanie kultury, tradycji, nawiązywanie przyjaźni, poszanowanie pokoju i szacunku do drugiego człowieka, naukę języka obcego, wykorzystanie w edukacji Internetu.  Online spotykamy się z dziećmi z Tanzanii.

Anna Tlałka, Ewa Walczak

 

Newsflash

Zespół Szkolno-Przedszkolny  w Korfantowie, ul. 3. Maja 12, 48-317 Korfantów, tel. 077 4343847, tel./fax 077 4343848