DODATKOWE ZAJĘCIA SPECJALISTYCZNE PDF Drukuj Email
sobota, 05 marca 2022 13:00

 

Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Korfantowie pozyskała środki finansowe, zabezpieczające realizacje dodatkowych zajęć z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej w łącznym wymiarze 80 godzin. Wsparcie MEiN będzie obejmowało organizację zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, logopedyczne, rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne dla uczniów, u których rozpoznano potrzebę wsparcia psychologiczno-pedagogicznego w tym zakresie. Pula dodatkowych godzin będzie realizowana do końca roku kalendarzowego.

 

 

Newsflash

Zespół Szkolno-Przedszkolny  w Korfantowie, ul. 3. Maja 12, 48-317 Korfantów, tel. 077 4343847, tel./fax 077 4343848