Konkurs plastyczny "Od rycerza do żołnierza" PDF Drukuj Email
poniedziałek, 09 maja 2022 06:15

Cele:


- wdrażanie uczniów do samokształcenia, rozbudzanie zainteresowań oraz rozwijanie

aktywności plastycznej i wrażliwości estetycznej,

- upowszechnianie i popularyzowanie wybranych technik plastycznych,

- zainteresowanie dzieci różnymi formacjami wojskowymi

wojskową, i szeroko rozumianą służbą


- upowszechnianie wiedzy historycznej dotyczącej tożsamości narodowej oraz kształtowanie

postaw szacunku dla służby wojskowej,

- uświetnienie Dnia Patrona.

Zasady udziału w konkursie:


- Konkurs skierowany jest do uczniów kl. I-III Szkoły Podstawowej im. Wojska Polskiego

w Korfantowie.


- Każdy uczeń może złożyć jedną, samodzielnie wykonaną pracę.

Format: A4

Technika: rysunek (kredki, ołówek, pastele), malarstwo (farby plakatowe, akwarela)

Tematyka:


Polskie wojsko od czasów rycerstwa do współczesności (walka o wolność, misje pokojowe,

ćwiczenia, klęski żywiołowe, mundury wojskowe itp.)

Każda praca na odwrocie powinna być opisana: imię i nazwisko autora, klasa.

Termin składania prac:


do 18 maja 2022 r. do wychowawców

Kategorie: kl. I, kl. II, kl. III.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 20 maja 2022 r.

Prace będą zaprezentowane na wystawie pokonkursowej.

 

Newsflash

Zespół Szkolno-Przedszkolny  w Korfantowie, ul. 3. Maja 12, 48-317 Korfantów, tel. 077 4343847, tel./fax 077 4343848