EKSPERYMENTUJEMY, ODKRYWAMY, BUDUJEMY, UCZYMY SIĘ I BAWIMY! PDF Drukuj Email
piątek, 03 lutego 2023 08:49

Centrum Rozwoju Kompetencji w Szkole Podstawowej im. Wojska Polskiego w Korfantowie to miejsce, które chętnie odwiedzają uczniowie. To prawdziwy "pokój osobliwości". Dziewczęta i chłopcy mogą tu eksperymentować, odkrywać, konstruować i bawiąc - uczyć się. Jednym ze sposobów podniesienia efektywności działań edukacyjnych jest stwarzanie warunków sprzyjających samodzielnemu rozwiązywaniu problemów przez uczniów. Stąd próba do częstszego organizowania zabaw badawczych, okazji do odczuwania, eksploracji, doświadczeń, obserwacji w przedszkolu i w szkole, zwłaszcza w klasach edukacji wczesnoszkolnej. Dzięki projektowi Centrum przeobraziło się w małe laboratorium, w których młody człowiek zdobywa wiedzę i umiejętności pozwalające zrozumieć złożoność otaczającego świata. Podjęte działania sprawiły, że przedszkole i szkoła w Korfantowie stały się środowiskami, które świadomie wspierają rozwój dziecka w zgodzie z jego naturalnymi potrzebami.

 

 

Newsflash

Zespół Szkolno-Przedszkolny  w Korfantowie, ul. 3. Maja 12, 48-317 Korfantów, tel. 077 4343847, tel./fax 077 4343848