PROGRAM PROFILAKTYCZNO WYCHOWAWCZY EPSILON PDF Drukuj Email
czwartek, 18 listopada 2021 00:00

Uczniowie klas IIIa i IIIb naszej szkoły w dniach 8 i 18 listopada 2021 wzięli udział w warsztatach profilaktycznych prowadzonych przez przedstawicieli z Centrum Innowacji Profilaktyki EPSILON

Działania w ramach programu Epsilon obejmują warsztaty z klasami, spotkania szkoleniowe i konsultacyjne z wychowawcami oraz materiały dydaktyczne do dalszej pracy z uczniami i rodzicami.

Program składa się z trzech modułów, realizowanych w odstępie czasowym.


Rekomendacje: PARPA, KBPN, IPiN, ORE (www.programyrekomendowane.pl) oraz WCPR

Zakres rekomendacji: profilaktyka uniwersalna i profilaktyka zdrowia psychicznego

Grupa docelowa: Uczniowie w wieku 7-9 lat, a także wychowawcy klas biorących udział w programie oraz rodzice uczniów.

 

SCHEMAT REALIZACJI POJEDYNCZEGO MODUŁU PROGRAMU:

· Praca z uczniami w wymiarze 8 godz. (dwuetapowe warsztaty dla pojedynczych grup klasowych: pierwszy etap - 3 godz., drugi etap - 2 godz. oraz działania realizowane przez wychowawcę w ramach lekcji wychowawczych, w oparciu o otrzymane materiały - 3 godz.)

· Konsultacje i szkolenie dla wychowawców klas – łącznie 10 godz.

· Praca z rodzicem w oparciu o otrzymane materiały dydaktyczne – 2 godz.

WAŻNE INFORMACJE

· Pracujemy wyłącznie z pojedynczymi grupami klasowymi (nie łączymy grup).

· Warsztaty realizują doświadczeni trenerzy (psycholodzy i pedagodzy) posiadający uprawnienia do realizacji Programu.

· W programie uczestniczy grupa klasowa razem z wychowawcą.


 

Newsflash

Zespół Szkolno-Przedszkolny  w Korfantowie, ul. 3. Maja 12, 48-317 Korfantów, tel. 077 4343847, tel./fax 077 4343848