ZAPISY DO ODDZIAŁU WAKACYJNEGO W PRZEDSZKOLU PDF Drukuj Email
poniedziałek, 15 czerwca 2020 09:16

Oddział wakacyjny wytyczne.pdf

Deklaracja oddział wakacyjny.pdf

Deklaracja oddział wakacyjny.docx

 

 

W związku z możliwością sprawowania opieki nad dziećmi w Przedszkolu Misia Uszatka w Korfantowie w okresie wakacyjnym, prosimy o zadeklarowanie chęci skorzystania z opieki przedszkolnej w sytuacji reżimu sanitarnego wynikającego z panującej epidemii. Warunkiem ubiegania się z możliwości skorzystania z opieki przedszkolnej jest zapoznanie się z głównymi zasadami sprawowanej opieki, wypełnienie deklaracji i przesłanie jej do 18 czerwca 2020 r. (czwartek) na adres Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .

Okres wakacyjny rozpoczyna się 29 czerwca i trwa do 26 sierpnia br. W formularzu zgłoszenia należy wskazać dokładny okres korzystania dziecka z opieki (od dnia do dnia). Zgłoszone karty zostaną zweryfikowane oraz zakwalifikowane do dalszych procedur. Zgłoszenia przyjmujemy do dnia 18 czerwca lub do wyczerpania wolnych miejsc.

 

 

GŁÓWNE ZASADY NABORU DO PRZEDSZKOLA

 • Pierwszeństwo w dostępie do opieki przedszkolnej mają dzieci rodziców aktywnych zawodowo. Oznacza to, że do przedszkola mogą być przyjęte jedynie te dzieci, których rodzice pracują zawodowo.
 • W grupie aktywnych zawodowo preferowane są dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, pracowników przedszkoli i żłobków.
 • Ze względu na epidemię liczba dzieci objętych opieką będzie ograniczona. W zależności od liczby osób chętnych planujemy otwarcie jednej grupy do 16 osobowej lub 2 grup po 12 osób – co gwarantuje większy komfort sanitarny.
 • Należy pamiętać, że zgodnie z zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego do przedszkola nie posyłamy dziecka z objawami chorobowymi oraz w sytuacji jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji.
 • Jeżeli dziecko żyje w rodzinie wielopokoleniowej, należy się zastanowić czy pobyt dziecka w przedszkolu jest bezpieczny dla dziadków.
 • W okresie pandemii Gmina Korfantów nie zapewnia dowozu dzieci transportem publicznym, zatem dzieci będą musiały być dowożone lub doprowadzane do placówki przez rodzica bądź osobę upoważnioną.
 • Pobyt dziecka w placówce przebiegać będzie zgodnie z przyjętymi w placówce procedurami obejmującymi między innymi mierzenie temperatury dziecka oraz ewidencjonowanie osób przyprowadzających dziecko do przedszkola.
 • Zabawa dzieci w obrębie grupy rówieśniczej będzie musiała uwzględnić zasady bezpiecznego odstępu. Z sal zostaną usunięte przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie dezynfekować, np. pluszowe zabawki, dywany. Przybory sportowe, np. piłki, skakanki, obręcze, będą systematycznie dezynfekowane.
 • W budynku zespołu będzie wyznaczona sala z przeznaczeniem na izolatkę w przypadku podejrzenia zakażenia lub objawów chorobowych.
 • Rodzice dzieci przebywających w oddziale przedszkolnym muszą mieć zapewnioną możliwość komunikacji telefonicznej.
 • Zasady szczególnej ostrożności będą obowiązywać również podczas spożywania posiłków (spożywanie posiłków w małych grupach, czyszczenie blatów, stołów i poręczy krzeseł po każdej grupie).
 • Dziecko nie może zabierać do przedszkola niepotrzebnych przedmiotów i zabawek.
 • Należy przypominać dziecku, że powinno ono unikać dotykania oczu, nosa i ust, często myć ręce wodą z mydłem i nie podawać ręki na powitanie.
 • Rodzic powinien zwracać uwagę dziecku na odpowiedni sposób zasłania twarzy podczas kichania czy kasłania.
 

Newsflash

Zespół Szkolno-Przedszkolny  w Korfantowie, ul. 3. Maja 12, 48-317 Korfantów, tel. 077 4343847, tel./fax 077 4343848