Dla Ciebie, Polsko! REGULAMN IX SZKOLNEGO KONKURSU RECYTATORSKIEGO PDF Drukuj Email
wtorek, 30 kwietnia 2024 10:48

1.CELE KONKURSU:
•popularyzowanie poezji o tematyce patriotycznej,
•uwrażliwienie na piękno języka ojczystego,
•kształtowanie i pielęgnowanie postaw patriotycznych, poczucia więzi emocjonalnej,
społecznej i kulturowej z własnym narodem, z jego historią i tradycją,
•promocja talentów,
•integracja społeczności szkolnej poprzez godne uczczenie obchodów Dni Patrona Szkoły Podstawowej im. Wojska Polskiego w Korfantowie.

 

2. UCZESTNICY KONKURSU:
Konkurs adresowany jest do uczniów Szkoły Podstawowej im. Wojska Polskiego w Korfantowie i odbędzie się w trzech kategoriach wiekowych :

· I - klasy: I a i I b

· II - klasy: II a i II b

· III - klasy: III a i III b

3. TERMIN KONKURSU:
Konkurs odbędzie się dnia 15 maja 2024r. o godz. 900, w holu budynku
Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Korfantowie.

4. WARUNKI UCZESTNICTWA:
· Każdy uczestnik zaprezentuje jeden wiersz o tematyce patriotycznej, dostosowany do możliwości odtwórczych wykonawcy.
· Recytatorów oceniać będzie Jury powołane przez organizatora konkursu.
· Uczestników konkursu prosimy zgłaszać do dnia 6 maja 2024 r. w bibliotece szkolnej
· Zgłoszenie powinno zawierać imię i nazwisko uczestnika oraz tytuł prezentowanego wiersza wraz z imieniem i nazwiskiem jego autora.

5. KRYTERIA OCENIANIA:
· dykcja i opanowanie tekstu,
· poprawność i ekspresja wypowiedzi
· dobór i rozumienie tekstu,

6. INFORMACJE DODATKOWE:

· Kolejność prezentacji: klasy I, II, III

· Obowiązuje szkolny strój galowy

· Uczestnicy konkursu otrzymają pamiątkowe dyplomy, nagrody oraz upominki.

 

 

Newsflash

Zespół Szkolno-Przedszkolny  w Korfantowie, ul. 3. Maja 12, 48-317 Korfantów, tel. 077 4343847, tel./fax 077 4343848