Rodzice
PDF Drukuj Email
czwartek, 06 kwietnia 2017 18:47

W związku z pojawiającymi się informacjami o nowych zagrożeniach w zakresie technologii informacyjnej i komunikacyjnej, zwracamy uwagę na niebezpieczne treści, związane między innymi z grą „Blue Whale Challenge” czyli „niebieski wieloryb”, która pojawiła się w internecie i zagraża życiu dzieci oraz nastolatków. W celu uzyskania porad i wskazówek rodzice mogą dzwonić pod numer telefonu 800 100 100, oferujący bezpłatną i anonimową pomoc dla dorosłych (rodziców, nauczycieli, pedagogów). Dzieci i młodzież, którzy potrzebują pomocy, chcą z kimś porozmawiać o swoich problemach mogą dzwonić pod numer telefonu 800 121 212 (Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży Rzecznika Praw Dziecka).

Beata Swaciak-Sroka - pedagog szkolny

 
PDF Drukuj Email
czwartek, 06 kwietnia 2017 18:41

Wojewódzki program podniesienia świadomości w zakresie bezpiecznego korzystania z Internetu w ramach inicjatywy „Cyberbezpieczny Uczeń” na lata 2016 – 2019, powstały z inicjatywy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Opolu, we współpracy z Wojewodą Opolskim oraz Opolskim Kuratorem Oświaty, jest pierwszą tego typu inicjatywną w kraju. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Korfantowie również w nim uczestniczy.

Zobacz poradnik JAK REAGOWAĆ NA CYBERPRZEMOC!

Beata Swaciak-Sroka - pedagog szkolny

 
PDF Drukuj Email
wtorek, 22 września 2015 12:06

21 września 2015 r. odbyło się pierwsze w roku szkolnym 2015/2016 posiedzenie Rady Rodziców Szkoły Podstawowej im. Wojska Polskiego w Korfantowie. W programie spotkania znalazły się następujące punkty:

  • ukonstytuowanie składu rady,
  • określenie głównych kierunków działania na najbliższy rok,
  • określenie wysokości składki na radę rodziców,
  • nakreślenie kalendarza głównych wydarzeń życia społeczności szkolnej.
Więcej…
 
PDF Drukuj Email
czwartek, 10 września 2015 16:16

9 września 2015 r. odbyło się pierwsze w bieżącym roku szkolnym spotkanie z rodzicami uczniów Szkoły Podstawowej im. Wojska Polskiego w Korfantowie. Podczas zebrania ogólnego rodzice zostali zapoznani z organizacją pracy szkoły podstawowej w roku szkolnym 2015/2016, głównymi założeniami polityki inwestycyjnej i remontowej. Zebranym przedstawiono również kadrę pedagogiczną czuwającą nad procesem kształcenia i wychowania dzieci. W dalszej części spotkania, wychowawcy klas przedstawili. Podczas spotkania z wychowawcami klas zaprezentowali zespołom rodzicielskim główne aspekty pracy dydaktyczno-wychowawczej i opiekuńczej w roku szkolnym.  Przeprowadzono również wybory do rad klasowych oraz rady rodziców.

 

 
PDF Drukuj Email
czwartek, 08 września 2011 16:06

www.fdn.pl - strona Fundacji Dzieci Niczyje, organizatora projektu helpline.org.pl

www.dzieckowsieci.pl - portal promujący zasady bezpiecznego korzytania z Internetu; dobre wprowadzenie dla rodziców zaczynających przygodę z Internetem

www.sieciaki.pl - portal dla dzieci prowadzony przez FDN, promujacy zasady bezpiecznego Internetu

www.dzieckokrzywdzone.pl - portal wiedzy o problemie krzywdzenia dzieci

www.dzienbezpiecznegointernetu.pl - strona Dnia Bezpiecznego Internetu

www.saferinternet.pl - strona programu Komisji Europejskiej: Safer Internet, w ramach którego działa helpline.org.pl

www.nask.pl - strona Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej

www.cert.pl strona CERT Polska (Computer Emergency Response Team) - zespołu reagującego na zagrożenia i incydenty w sieciach komputerowych; serwis oferuje m.in. statystyki przyjmowanych zgłoszeń i podejmowanych interwencji, informacje techniczne dotyczące bezpieczeństwa w Internecie

www.dyzurnet.pl - trafiłeś na nielegalne treści w Internecie? Zgłoś anonimowo!

www.kidprotect.pl - portal Fundacji Kidprotect, cenne źródło wiedzy o zagrożeniach w Internecie

www.childnet-int.org/kia/ - pod tym zadresem znajduje się (m.in.) polskojęzyczna multimedialna prezentacja dotycząca zagadnień związanych z bezpieczeństwem w Internecie

 


Newsflash

Zespół Szkolno-Przedszkolny  w Korfantowie, ul. 3. Maja 12, 48-317 Korfantów, tel. 077 4343847, tel./fax 077 4343848