GIMNASTYKA KOREKCYJNA W SZKOLE PDF Drukuj Email
piątek, 31 stycznia 2020 08:36

Wady  postawy  u  dzieci  i  młodzieży  to  ciągle  jeszcze  duży  problem  zdrowotny i  społeczny.  Przyczyn  powstawania  wad  jest  wiele,  ale  tę  najbardziej  powszechną jest  przyjmowanie  niewłaściwej  postawy  ciała i  brak  nawyku  samokontroli. Największe  nasilenie  powstawania  wad  przypada  na  okres  wczesnoszkolny i  okres  dojrzewania. Pierwszy  z nich  związany  jest  ze  zmianą  ruchliwego  trybu  życia  dziecka na  siedzący, związany z  podporządkowaniem  szkolnym  zasadom  oraz  z  coraz częstszym  przesiadywaniu  dzieci  w  domu  przed  telewizorem  i  komputerem. Wychodząc  z  założenia,  że  łatwiej  zapobiegać  niż  leczyć,  należy  jak  najszybciej  wyrobić  u  dzieci  nawyk  przyjmowania  prawidłowej  postawy ciała  i  nawyk  samokontroli.

W roku szkolnym 2019/2020 rozpoczęły się zajęcia gimnastyki korekcyjnej, na którą uczęszczają dzieci klas II i III szkoły podstawowej. Zajęcia prowadzone są dwa razy w tygodniu w wymiarze dwóch godzin tygodniowo. Uczniowie uczą się dokonywać  próby oceny własnej postawy ciała oraz współćwiczących, wdrażani są  do samokontroli postawy. Z dużym zaangażowaniem  wykonują ćwiczenia ogólnorozwojowe podnoszące ogólną sprawność fizyczną. Dodatkowym atutem atrakcyjności zajęć jest wykorzystywanie przyborów tj.: laski gimnastyczne, piłki sensoryczne, piłki-planety, ławeczki gimnastyczne, woreczki, piłki, obręcze, piórka, szarfy, skakanki, balony, gazety, kocyki, piłeczki pingpongowe, taśmy, dyski sensoryczne.

Karolina Wawrzkiewicz- nauczyciel prowadzący zajęcia gimnastyki korekcyjnej

 

Newsflash

Zespół Szkolno-Przedszkolny  w Korfantowie, ul. 3. Maja 12, 48-317 Korfantów, tel. 077 4343847, tel./fax 077 4343848